BETINGELSER & PRIVATLIVSPOLITIK

§ 1. Gyldighed
De følgende betingelserne gælder for alle tilmeldinger hos Mindzone (CVR: 39415666). Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem. Betingelserne godkendes automatisk ved betaling.

§ 2. Aftaleindgåelse

2.1. Tilmelding til et fritidsforløb foregår ved at udfylde en elektronisk tilmeldingsformular på vores hjemmeside. En tilmelding er bindende, når Mindzone har registreret indbetaling af første overførsel. På fritidsforløbet binder du dig til et 3 måneders (12 ugers) medlemskab. Prisen er 625,- pr. md. ved samlet indbetaling på 3 måneder, i alt 2074,- inkl. årligt medlemskontingent. Hvis du allerede har betalt kontingent for det indeværende år, skal du ikke betale det igen, og det skal fratrækkes i den samlede pris.

2.2. Ved tilmelding til Mindzone fritidsforløb betales samtidig et årligt medlemskontingent til foreningen på 199,-. Ønsker du ikke fortsat at støtte foreningen efter endt deltagelse, skal dette meddeles skriftligt 30 dage før den ønskede opsigelsesdato. Ellers fortsættes kontingentet på 199,- årligt. Beløbet går til foreningens formål.

§ 3. Betaling
Betaling sker ved bankoverførsel til reg. nr. 5328 konto nr. 0000254334 eller MobilePay overførsel til 404938. Tilmeldingen er bindende. Rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger.
Noter gerne deltagerens navn ved overførsel.

§ 4. Refusion af indbetaling

En tilmelding efter § 2 kan aldrig afbestilles efter starttidspunktet for et forløb. En tilmelding er bindende efter § 2, og refusion af registreret indbetaling gennemføres kun, hvis deltageren kan fremvise gyldig lægeerklæring.

§ 5. Manglende betaling
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab ikke til den aftalte tid, har Mindzone retten til at afvise deltageren på det gældende forløb.

§ 6. Opsigelse af medlemskab
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med frist på løbende måned (30 dage) ved skriftlig henvendelse til
info@projekts.dk. Medlemmet modtager efterfølgende en bekræftelse på opsigelsen via mail.

§ 7. Udelukkelse af medlem
Mindzone kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel.​ ​I et sådan tilfælde vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt.

Mindzone har ikke ressourcer til at håndtere deltagere med følgende adfærd og problemstillinger:

 • Deltagere, som har problemstillinger eller adfærd, som gør, at de ikke kan indgå i en gruppe eller kræver fuld støtte af en voksen
 • Deltagere der har en svær psykiatrisk lidelse
 • Deltagere der har en udadreagerende adfærd
 • Deltagere der er påvirket af rusmidler
 • Deltagere som ikke selv ønsker at deltage til Mindzone

Såfremt udelukkelsen sker pga. et medlems misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

§ 8. Aflysning af hold
Mindzone forbeholder sig retten til at aflyse et eller flere forløb. Information om eventuelle aflysninger bliver videregivet straks. Ved aflysning af et forløb bliver alle indbetalinger straks refunderet.

Ved en eventuel nedlukning af Danmark eller forsamlingsforbud på under 15 personer grundet covid-19, refunderes den påbegyndte måned ikke.

Resterende md./mdr. kan refunderes eller overføres til næste opstart.

§ 9. Fototilladelse og rettigheder
Ifm. afviklingen af vores forløb vil vi foretage video- og fotooptagelser af aktiviteterne. Vi gør opmærksom på, at materialet evt. kan blive brugt til promotion af vores aktiviteter. Hvis du ikke ønsker, at deltageren bliver filmet/fotograferet på aktiviteten, anmoder vi om at modtage en skriftlig erklæring om dette senest tre dage inden aktivitetsstart.

Erklæringen sendes til Mindzone, Bredgade 36E, 1260 København K. eller ​info@projekts.dk mrk. “Fotoforbud”.

§ 10. Personlige oplysninger
Personlige oplysninger, der registreres hos Mindzone, vil på intet tidspunkt blive overdraget til eller være tilgængelige for en tredjepart.

Hos Mindzone behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven, og vi overholder persondatalovens regler om behandling af personlige oplysninger.


FORENINGS PRIVATLIVSPOLITIK

Mindzone behandler persondata. Vi har vedlagt vores privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data. Vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan altid kontakte os på:
Kontaktperson: Vicky Albertsen-Kornblit eller Linn Tornholm Grimsgaard
Adresse: Mindzone, Bredgade 36E, 3. sal, 1260 København K
Tlf. nr.: 61519225
Mail: ​info@projekts.dk
CVR.: 39415666

Vores databehandling er transparent
Vi oplyser dig altid om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Mindzone registrerer og behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, som er aftalt med dig eller som den danske lovgivning kræver.

Vi registrerer personoplysninger om følgende grupper:

 • Deltagere tilknyttet Mindzone
 • Frivillige i Mindzone
 • Medlemmer af Mindzone

De data, vi anvender, kan omfatte:

 • Navn, adresse, alder på barn og forælder/værge
 • Kontaktinfo
 • CPR. nr.
 • Start- og slutdato for aktivitet samt hvilken aktivitet – Følsomme data

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker, når vi har brug for: 

Behandling af dit køb og levering af vores ydelse:

 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Vi opdaterer dine persondata
Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi sletter oplysninger om dig fem år efter, at dit medlemskab er ophørt og revision gennemført. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har en intern politik om informationssikkerhed. Vores regler beskytter dine persondata mod at blive offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Mindzone

CVR: 39415666
Mindzone © 2023 | All rights reserved
Betingelser & privatlivspolitik
Vedtægter 
FAQ

Følg PROJKET S på Facebook

Følg PROJEKT S på Instagram

 

Følg PROJEKT S på LinkedIn

KONTAKT INFO

kontakt@mindzone.nu

+45 6151 9225

lokation ikon

Sølvgade 14B
1307 København K

Mindzone

CVR: 39415666
Mindzone © 2022 | All rights reserved
Betingelser & privatlivspolitik
Vedtægter 
FAQ

Følg PROJKET S på Facebook

Følg PROJEKT S på Instagram

Følg PROJEKT S på LinkedIn

KONTAKT INFO

Bredgade 36E, 3. sal
1260 København K

+45 6151 9225

Mindzone

CVR: 39415666
Mindzone © 2022 | All rights reserved
Betingelser & privatlivspolitik
Vedtægter
FAQ

KONTAKT INFO

Bredgade 36E, 3. sal
1260 København K

+45 6151 9225

Følg PROJKET S på Facebook

Følg PROJEKT S på Instagram

Følg PROJEKT S på LinkedIn